Η ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Η ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΚΡΙΤΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΣΟΥΡΛΑ ΠΑΡΑΠΟΙΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΥΠΤΕΙ ΤΑ ΑΔΙΑΣΕΙΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΥΓΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΑΤΗ

Περιγραφή εικόνας

Στην υπ’αρ.344/2014 πράξη διορισμού πραγματογνώμονα η Ειδική Ανακρίτρια Πρωτοδικών Ηρακλείου Ελένη Σούρλα αναφέρει ψευδώς ότι στο υπ’αρ.7194/6-11-1992 αρχικό προσύμφωνο της αγοραπωλησίας και στην υπ’αρ.7285/23-12-1992 τροποποίηση αυτού, προσαρτάται μόνο ένα τοπογραφικό διάγραμμα (σε δύο φύλλα) με χρονολογία Απρίλιος του 1992 του πολιτικού μηχανικού Βασιλείου Βασιλειάδη, αποκρύπτοντας δολίως την ύπαρξη και δεύτερου πλαστού τοπογραφικού διαγράμματος (σε δύο φύλλα), του ιδίου πολιτικού μηχανικού Βασιλείου Βασιλειάδη με χρονολογία Απρίλιος του 1992 που συνοδεύει την υπ’αρ.7285/23-12-1992 τροποποίηση του αρχικού προσυμφώνου σύμφωνα με το οποίο αποδεικνύεται περίτρανα η κατ’εξακολούθηση κακουργηματική απάτη και φοροδιαφυγή εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ του Β΄Παραθεριστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού Δασκάλων και Νηπιαγωγών Νομού Ηρακλείου ΣΥΝ.ΠΕ και των λοιπών κατηγορουμένων, σε βάρος της περιουσίας μας και σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, με απώτερο σκοπό την έκδοση στημένου-ψευδούς πορίσματος από τους πραγματογνώμονες Ιωσήφ Συγγελάκη και Ανέστη Μαυρίδη και τη συγκάλυψη της Απάτης και Φοροδιαφυγής των κατηγορουμένων μετά το πέρας της κυρίας ανακρίσεως με αμετάκλητο απαλλακτικό βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Ανατολικής Κρήτης.

Η υπ’αρ.344/2014 πράξη διορισμού πραγματογνώμονα.

Περιγραφή εικόνας

Περιγραφή εικόνας

Περιγραφή εικόνας

Περιγραφή εικόνας

Η Ειδική Ανακρίτρια Ελένη Σούρλα στην υπ’αρ.344/2014 πράξη διορισμού πραγματογνώμονα παραποιεί σκοπίμως το έτος σύνταξης της υπ’αρ.7285/23-12-1992 τροποποίησης του αρχικού προσυμφώνου της αγοραπωλησίας, η οποία συντάχθηκε στις 23 Δεκεμβρίου του 1992, αναφέροντας ψευδώς ότι συντάχθηκε το έτος 1996.

Η υπ’αρ.7285 τροποποίηση του αρχικού προσυμφώνου της αγοραπωλησίας η οποία συντάχθηκε το έτος 1992 και όχι το έτος 1996 όπως ψευδώς αναφέρει στην υπ’αρ.344 πράξη διορισμού πραγματογνώμονα η Ειδική Ανακρίτρια Ελένη Σούρλα συγκαλύπτοντας την απάτη.

Περιγραφή εικόνας

Επίσης η Ειδική Ανακρίτρια Ελένη Σούρλα στην υπ’αρ.344/2014 πράξη διορισμού πραγματογνώμονα αναφέρει ψευδώς ότι το ίδιο τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Βασιλείου Βασιλειάδη με χρονολογία Απρίλιος 1992 (σε δύο φύλλα) προσαρτάται στο υπ’αρ.7194/6-11-1992 αρχικό προσύμφωνο της αγοραπωλησίας καθώς και στην υπ’αρ.7285/23-12-1992 τροποποίηση αυτού, καθότι στην υπ’αρ.7285/23-12-1992 τροποποίηση του αρχικού προσυμφώνου δεν προσαρτάται κανένα τοπογραφικό διάγραμμα. Τα δύο πλαστά τοπογραφικά διαγράμματα με διαφορετικά στοιχεία (σε δύο φύλλα έκαστο) δίχως τα μήκη πλευρών του ακινήτου, του πολιτικού μηχανικού Βασιλείου Βασιλειάδη με χρονολογία Απρίλιος του 1992, προσαρτώνται μόνο στο υπ’αρ.7194/6-11-1992 αρχικό προσύμφωνο της αγοραπωλησίας.

Το πρώτο πλαστό τοπογραφικό διάγραμμα της αγοραπωλησίας δίχως τα μήκη πλευρών του ακινήτου με χρονολογία Απρίλιος του 1992.

Περιγραφή εικόνας

Στο δεύτερο πλαστό τοπογραφικό διάγραμμα (σε δύο φύλλα) του πολιτικού μηχανικού Βασιλείου Βασιλειάδη με χρονολογία Απρίλιος 1992 που συνοδεύει την υπ’αρ.7285/23-12-1992 τροποποίηση του αρχικού προσυμφώνου της αγοραπωλησίας, το οποίο η Ειδική Ανακρίτρια Ελένη Σούρλα δολίως απέκρυψε, ενώ απαλείφεται η τοποθεσία <<ΜΕΣΑ ΤΡΟΥΛΟΣ>>  καθώς και τμήμα της τοποθεσίας <<ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΗΤΗΡΙΑ ή ΡΟΔΙΤΗ ΛΑΚΚΟΣ>>  καθώς υποτίθεται ότι δεν μεταβιβάζονται και οι πέντε τοποθεσίες που συγκροτούν το ενιαίο και συνεχόμενο ακίνητο μας αλλά μόνο οι τοποθεσίες <<ΛΕΙΒΑΔΙΑ ΑΓΡΙΑΔΑ ΠΕΛΕΚΗΤΏΝ>>, <<ΠΕΡΔΙΚΟΛΑΚΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΜΙΝΙΑ>>, <<ΑΓΡΙΑΔΑ ΠΕΛΕΚΗΤΩΝ ή ΠΕΖΕΤΙ>> και μερικώς η τοποθεσία <<ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΗΤΗΡΙΑ ή ΡΟΔΙΤΗ ΛΑΚΚΟΣ>>, η έκταση του ακινήτου προς μεταβίβαση δεν μειώνεται αλλά παραμένει ίδια με το τοπογραφικό διάγραμμα (σε δύο φύλλα) του ιδίου πολιτικού μηχανικού με χρονολογία Απρίλιος του 1992, που προσαρτάται στο υπ’αρ.7194/6-11-1992 αρχικό προσύμφωνο της αγοραπωλησίας στο οποίο περιλαμβάνονται και οι πέντε τοποθεσίας του ακινήτου, δηλαδή 931,195 στρέμματα.

Το δεύτερο πλαστό τοπογραφικό διάγραμμα της αγοραπωλησίας δίχως τα μήκη πλευρών του ακινήτου με χρονολογία Απρίλιος του 1992 το οποίο Αποκρύπτει η Ειδική Ανακρίτρια Ελένη Σούρλα Συγκαλύπτοντας την Κακουργηματική Απάτη και Φοροδιαφυγή των κατηγορουμένων.

Περιγραφή εικόνας

Επιπρόσθετα η Ειδική Ανακρίτρια Ελένη Σούρλα απέκρυψε δολίως την ύπαρξη του δεύτερου πλαστού τοπογραφικού διαγράμματος (σε δύο φύλλα)του πολιτικού μηχανικού Βασιλείου Βασιλειάδη με χρονολογία Απρίλιος 1992, στο οποίο απαλείφονται η τοποθεσία <<ΜΕΣΑ ΤΡΟΥΛΟΣ>> καθώς και τμήμα της τοποθεσίας <<ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΗΤΗΡΙΑ ή ΡΟΔΙΤΗ ΛΑΚΚΟΣ>>, καθότι το συγκεκριμένο τοπογραφικό διάγγραμμα ενώ θα έπρεπε να προσαρτάται στην υπ’αρ.7285/23-12-1992 τροποποίηση του αρχικού προσυμφώνου της αγοραπωλησίας όπου απαλείφονται η τοποθεσία <<ΜΕΣΑ ΤΡΟΥΛΟΣ>> καθώς και τμήμα της τοποθεσίας <<ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ή ΡΟΔΙΤΗ ΛΑΚΚΟΣ>>, προσαρτάται στο υπ’αρ.7194/6-11-1992 αρχικό προσύμφωνο της αγοραπωλησίας, γεγονός που αποδεικνύει περίτρανα την διάπραξη κατ’εξακολούθηση κακουργηματικής απάτης και φοροδιαφυγής εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ του Β΄Παραθεριστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού Δασκάλων και Νηπιαγωγών Νομού Ηρακλείου ΣΥΝ.ΠΕ και των λοιπών κατηγορουμένων, σε βάρος της περιουσίας μας και σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου.

Η Ειδική Ανακρίτρια Ελένη Σούρλα παρότι γνώριζε ότι τα δύο τοπογραφικά διαγράμματα (σε δύο φύλλα έκαστο) με διαφορετικά στοιχεία του πολιτικού μηχανικού Βασιλείου Βασιλειάδη με χρονολογία Απρίλιος 1992, που προσαρτώνται στο υπ’αρ.7194/6-11-1992 αρχικό προσύμφωνο της αγοραπωλησίας είναι πλαστά καθότι στο σώμα αυτών δεν αναγράφονται τα μήκη των πλευρών του ακινήτου, τα όρια προς τις όμορες ιδιοκτησίες καθώς και εάν το μεταβιβαζόμενο ακίνητο αποτελεί τμήμα μεγαλύτερης εκτάσεως και εάν το εναπομένον εις τον πωλητή τμήμα πληροί ή όχι τους όρους δόμησης, παραβιάζοντας το άρθρο 5 παρ.1 του νόμου 651/1977, στην υπ’αρ.344/2014 πράξη διορισμού πραγματογνώμονα, ζήτησε από τους πραγματογνώμονες να αποφανθούν εάν το ακίνητο εκτάσεως 931,195 στρεμμάτων που αποτυπώνεται στο ένα εκ των δύο  (εφόσον απέκρυψε δολίως την ύπαρξη του δεύτερου τοπογραφικού διαγράμματος) τοπογραφικών διαγραμμάτων με χρονολογία Απρίλιος 1992 του μηχανικού Βασιλείου Βασιλειάδη που προσαρτώνται στο υπ’αρ.7194/6-11-1992 αρχικό προσύμφωνο της αγοραπωλησίας, ταυτίζεται κατ’έκταση, θέση και όρια με το ακίνητο εκτάσεως 1360,840 στρεμμάτων που αποτυπώνεται στο νόμιμο τοπογραφικό διάγραμμα της Δασικής Υπηρεσίας στο σώμα του οποίου αναγράφονται τα μήκη των πλευρών του ακινήτου, γεγονός το οποίο αντίκεινται στους επιστημονικούς κανόνες καθώς δεν δύναται οποιαδήποτε σύγκριση δίχως την ύπαρξη φυσικών σταθερών ήτοι τα μήκη πλευρών του ακινήτου.

Το νόνιμο τοπογραφικό διάγραμμα της Δασικής Υπηρεσίας στο σώμα του οποίου αναγράφονται τα μήκη των πλευρών του ακινήτου και η πραγματική έκταση 1360,840 στρεμμάτων η οποία μεταβιβάστικε και όχι 931,195 στρεμμάτων.

Περιγραφή εικόνας

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.