ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΓΚΑΛΥΨΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΚΡΙΣΗ

Περιγραφή εικόνας

Η Αντεισαγγελέας Εφετών Ανατολικής Κρήτης Βασιλική Βλάχου, (η οποία στο παρελθόν έχει καταδικαστεί σε  ποινή φυλάκισης 15 μηνών), ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ προσπορίζοντας στον εαυτό της παράνομο οικονομικό όφελος, αγνόησε την προκληθείσα ζημία σε βάρος της περιουσίας μας από τις κα’εξακολούθηση πράξεις των εγκαλουμένων τα έτη 2001 και 2011, οι οποίες αναφέρονται στο από 21/10/2011 έγγραφο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ηρακλείου σύμφωνα με το οποίο διατάχθηκε από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηρακλείου η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, στην υπ’αρ.3/2013 προσφυγή μας καθώς και στην υπ’αρ.ΑΒΜ:ΣΤ11/1606 μήνυση-έγκληση μας και παρήγγειλε την άσκηση ποινικής δίωξης και τη διενέργεια κυρίας ανακρίσεως εναντίον του Β΄ Παραθεριστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού Δασκάλων και Νηπιαγωγών Νομού Ηρακλείου ΣΥΝ.ΠΕ και εναντίον των λοιπών εγκαλουμένων, μόνο για την προκληθείσα ζημία σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου η οποία υπερβαίνει το συνολικό ποσό των 150.000 ευρώ (δίχως να προσδιορίσει τις κατ’εξακολούθηση πράξεις), με απώτερο σκοπό την παράνομη αποβολή μας από πολιτική αγωγή στην κύρια ανάκριση με αμετάκλητο βούλευμα δικαστικού συμβουλίου του Πρωτοδικείου Ηρακλείου ούτως ώστε να μην δικαιούμαστε: 1)να ασκήσουμε Έφεση μέσω του Εισαγγελέα Εφετών κατά απαλλακτικού βουλεύματος του συμβουλίου Πλημμελειοδικών, 2)να λαμβάνουμε αντίγραφα της δικογραφίας, 3)να διορίσουμε τεχνικό σύμβουλο, 4)να μας ανακοινωθούν τα ονόματα των πραγματογνωμόνων κ.λ.π και τη συγκάλυψη της πρόδηλης κατ’εξακολούθηση Κακουργηματικής Απάτης και Φοροδιαφυγής εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ του Β΄ Παραθεριστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού Δασκάλων και Νηπιαγωγών Νομού Ηρακλείου ΣΥΝ.ΠΕ και των λοιπών κατηγορουμένων, σε βάρος τη περιουσίας μας και σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, με την έκδοση Στημένου-Αναληθούς Α14/216 πορίσματος πραγματογνωμοσύνης, μετά το πέρας της κυρίας ανακρίσεως με αμετάκλητο απαλλακτικό βούλευμα του συμβουλίου Εφετών Ανατολικής Κρήτης, σε συνεργασία με Ειδική Ανακρίτρια Πρωτοδικών Ηρακλείου Ελένη Σούρλα Β14/882, την Πρόεδρο Πρωτοδικών Ηρακλείου Αγγελική Δέτση, την Πλημμελειοδίκη Πρωτοδικών Ηρακλείου Αθηνά Γαλιουδάκη, την Πλημμελειοδίκη Μαρία Κωνσταντινίδου Α14/90, την Προϊσταμένη του Πρωτοδικείου Ηρακλείου Ευαγγελία Ψαράκη, την Προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ηρακλείου Μαρία Πολιτάκη, την Ειδική Ανακρίτρια Πρωτοδικών Ηρακλείου Ευδοκία Γκιόγκη Β14/322, την Ειδική Ανακρίτρια Πρωτοδικών Ηρακλείου Αντωνία Μπαχαντάκη Γ14/137, την Ά Ανακρίτρια Πρωτοδικών Ηρακλείου Μαρία Δαμιανάκη Α14/41, την Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηρακλείου Αθηνά Κωνσταντινίδου, τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηρακλείου Παναγιώτη Παναγιωτόπουλο, τον Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη Β14/140 και τους πραγματογνώμονες Ιωσήφ Συγγελάκη Γ14/910 και Ανέστη Μαυρίδη Β14/1158.

Η υπ’αρ. 17/2013 Διάταξη της Αντεισαγγελέως Εφετών Ανατολικής Κρήτης Βασιλικής Βλάχου.

Περιγραφή εικόνας

Το από 21-10-2011 έγγραφο προκαταρκτικής εξέτασης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ηρακλείου στο οποίο περιγράφονται με σαφήνεια οι κατ’εξακολούθηση πράξεις των κατηγορουμένων σε βάρος της περιουσίας μας τα έτη 2001, 2011.

Περιγραφή εικόνας

Η Ειδική Ανακρίτρια Πρωτοδικών Ηρακλείου Ευδοκία Γκιόγκη παρότι γνώριζε ότι η Αντεισαγγελέας Εφετών Ανατολικής Κρήτης Βασιλική Βλάχου αγνόησε σκοπίμως την προκληθείσα ζημία σε βάρος της περιουσίας μας τα έτη 2001, 2011 και παρήγγειλε την άσκηση ποινικής δίωξης και τη διενέργεια κυρίας ανακρίσεως μόνο για την προκληθείσα ζημία σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου καθώς επίσης ότι η Ειδική Ανακρίτρια πρωτοδικών Ηρακλείου Αντωνία Μπαχαντάκη παραβίασε το άρθρο 247 του Κ.Π.Δ καθότι μετά τη λήψη της παραγγελίας της Αντεισαγγελέως Εφετών Βασιλικής Βλάχου ενώ προέβει σε διενέργεια ανακριτικής πράξης, χαρακτήρισε την πράξη ως μη αξιόποινη και περάτωσε την υπ’αρ.ΑΒΜ:ΣΤ11/1606 κατεπείγουσα ανακριτική δικογραφία με τυπικές κλήσεις κατά άρθρο 270 παρ.1 εδάφιο β Κ.Π.Δ, με την υπ’αρ.πρωτ.190 αίτηση προς το συμβούλιο Πρωτοδικών Ηρακλείου η Ειδική Ανακρίτρια Ευδοκία Γκιόγκη έθεσε ζήτημα νομιμοποίησης μας ως πολιτικώς ενάγοντες, αγνοώντας δολίως την υλική και ηθική ζημία που υπέστημεν άμεσα από το διωκόμενο έγκλημα, με απώτερο  σκοπό την παράνομη αποβολή μας από πολιτική αγωγή στην κύρια ανάκριση με αμετάκλητο βούλευμα του συμβουλίου Πρωτοδικών Ηρακλείου και τη συγκάλυψη, τόσο της κατ’εξακολούθηση Κακουργηματικής Απάτης και Φοροδιαφυγής εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ του Β΄ Παραθεριστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού Δασκάλων και Νηπιαγωγών Νομού Ηρακλείου ΣΥΝ.ΠΕ και των λοιπών κατηγορουμένων, όσο και τις κακουργηματικές πράξεις της Αντεισαγγελέως Εφετών Ανατολικής Κρήτης Βασιλικής Βλάχου, της Προϊσταμένης του Πρωτοδικείου Ηρακλείου Ευαγγελίας Ψαράκη, της Προϊσταμένης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ηρακλείου Μαρίας Πολιτάκη, της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Ηρακλείου Αθηνάς Κωνσταντινίδου και της Ειδικής Ανακρίτριας Πρωτοδικών Ηρακλείου Αντωνίας Μπαχαντάκη, η οποία είχε προηγουμένως αναλάβει τη διενέργεια κυρίας ανακρίσεως.

Η υπ’αρ.πρωτ.190 αίτηση της Ειδικής Ανακρίτριας Πρωτοδικών Ηρακλείου Ευδοκίας Γκιόγκη.

Περιγραφή εικόνας

Περιγραφή εικόνας

Το υπ’αρ.πρωτ.114 διαβιβαστικό έγγραφο της Ειδικής Ανακρίτριας Πρωτοδικών Ηρακλείου Αντωνίας Μπαχαντάκη.

Περιγραφή εικόνας

Το υπ’αρ.πρωτ.Β΄908/5-3-14 διαβιβαστικό έγγραφο της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Ηρακλείου Αθηνάς Κωνσταντινίδου.

Περιγραφή εικόνας

Εν συνεχεία ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Ηρακλείου Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος συγκάλυψε τις κακουργηματικές πράξεις της Αντισαγγελέως Εφετών Ανατολικής Κρήτης Βασιλικής Βλάχου, της Ειδικής Ανακρίτριας Πρωτοδικών Ηρακλείου Αντωνίας Μπαχαντάκη, της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Ηρακλείου Αθηνάς Κωνσταντινίδου, της Ειδικής Ανακρίτριας Πρωτοδικών Ηρακλείου Ευδοκίας Γκιόγκη, της Προϊσταμένης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ηρακλείου Μαρίας Πολιτάκη και πρότεινε στο δικαστικό συμβούλιο Πρωτοδικών Ηρακλείου, να κηρυχθεί απαράδεκτη η από 5-10-2011 δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής που υποβάλαμε, με απώτερο σκοπό την παράνομη αποβολή μας από πολιτική αγωγή, με αμετάκλητο βούλευμα του συμβουλίου Πρωτοδικών Ηρακλείου και τη συγκάλυψη, τόσο της κατ’εξακολούθηση Κακουργηματικής Απάτης και Φοροδιαφυγής εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ του Β΄ Παραθεριστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού Δασκάλων και Νηπιαγωγών Νομού Ηρακλείου ΣΥΝ.ΠΕ και των λοιπών κατηγορουμένων, μετά το πέρας της κυρίας ανακρίσεως με αμετάκλητο απαλλακτικό βούλευμα του συμβουλίου Εφετών Ανατολικής Κρήτης, όσο και τις κακουργηματικές πράξεις των Εισαγγελικών και Δικαστικών λειτουργών που εμπλέκονται στο Παραδικαστικό Κύκλωμα Ηρακλείου.

Η υπ’αρ. 195/2014 πρόταση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηρακλείου Παναγιώτη Παναγιωτόπουλου.

Περιγραφή εικόνας

Περιγραφή εικόνας

Περιγραφή εικόνας

Ακολούθως στις 23 Ιουνίου του 2014 το Συμβούλιο Πρωτοδικών Ηρακλείου αποτελούμενο από τους: Αγγελική Δέτση Πρόεδρο Πρωτοδικών Ηρακλείου, Αθηνά Γαλιουδάκη Πλημμελειοδίκη Πρωτοδικών Ηρακλείου και Μαρία Κωνσταντινίδου Πλημμελειοδίκη Πρωτοδικών Ηρακλείου, αγνοώντας σκοπίμως τη ζημία σε βάρος της περιουσίας μας από τις κατ’εξακολούθηση κακουργηματικές πράξεις των κατηγορουμένων τα έτη 2001, 2011 εξέδωσε το υπ’αρ.237/2014 βούλευμα σύμφωνα με το οποίο κήρυξε ως απαράδεκτη την δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής που υποβάλαμε στις 5 Οκτωβρίου του 2011, ούτως ώστε να μην δικαιούμαστε 1)να ασκήσουμε Έφεση μέσω του Εισαγγελέα Εφετών κατά απαλλακτικού βουλεύματος του συμβουλίου Πλημμελειοδικών, 2)να λαμβάνουμε αντίγραφα της δικογραφίας, 3)να διορίσουμε τεχνικό σύμβουλο 4)να μας ανακοινωθούν τα ονόματα των πραγματογνωμόνων κ.λ.π, με απώτερο σκοπό τη συγκάλυψη της πρόδηλης κατ’εξακολούθηση Κακουργηματικής Απάτης και Φοροδιαφυγής εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ του Β΄ Παραθεριστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού Δασκάλων και Νηπιαγωγών Νομού Ηρακλείου ΣΥΝ.ΠΕ και των λοιπών κατηγορουμένων, σε βάρος τη περιουσίας μας και σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, με την έκδοση Στημένου-Αναληθούς Α14/216 πορίσματος από τους πραγματογνώμονες Ιωσήφ Συγγελάκη Γ14/910 και Ανέστη Μαυρίδη Β14/1158, σε συνεργασία με την Ειδική Ανακρίτρια Πρωτοδικών Ηρακλείου Ελένη Σούρλα, η οποία στην υπ’αρ.344/2014 πράξη διορισμού πραγματογνώμονα παραποιεί και αποκρύπτει τα αδιάσειστα στοιχεία της υπ’αρ. ΣΤ11/1606-ΕΓ2-14/5 κατεπείγουσας ανακριτικής δικογραφίας σύμφωνα με τα οποία αποδεικνύεται περίτρανα η απάτη και φοροδιαφυγή των κατηγορουμένων.

Το υπ’αρ.237/2014 βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Ηρακλείου.

Περιγραφή εικόνας

Περιγραφή εικόνας

Περιγραφή εικόνας

Περιγραφή εικόνας

Περιγραφή εικόνας

Περιγραφή εικόνας

Περιγραφή εικόνας

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.